Профиль

Бейнелер

Квадраттық функция

Квадраттық функция графигіне тиісті болатын нүктелер


12 месяца - /kz/users/625

Тригонометриялық теңдеулер жүйесі

Тригонометриялық теңдеулер жүйесін шешу мысалы


12 месяца - /kz/users/625