Профиль

Эпизоды

Квадраттық функция

Квадраттық функция графигіне тиісті болатын нүктелер


9 месяца - /ru/users/625

Тригонометриялық теңдеулер жүйесі

Тригонометриялық теңдеулер жүйесін шешу мысалы


9 месяца - /ru/users/625